**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Декларация. Общи условия за ползване. Защита на личните данни

Декларация. Политика за ползване и защита на личните данни. Общи условия
Защитата на личните данни е важен принцип на търговия за нас и ние се грижим за поверителността на Вашата лична информация отговорно. Чрез този сайт ние събираме и обработваме различни видове лични данни. С използването на който и да е от нашите продукти/услуги и/или с приемането на настоящата Декларация под формата на общи условия по време на комуникацията ни (за който и да е от нашите продукти или услуги) Вие потвърждавате, че сте запоззнати и се съгласявате с общите условия и събирането и използването на Лични данни, както е описано тук. 
Молим, преди да използвате този сайт или като цяло услугите на фирмата, прочетете внимателно настоящото изложение - декларация, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните ви данни и общите условия за политиката на фирмата. С използването на услугите на фирмата и сайта www.e-solar.bg (собственост на фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, BG205855197, нар. „Собственик“/ „Продавач“/ „Търговец“/„E-SOLAR“/„Ние“, със седалище гр. Сандански, ул. „Башлийца“ 4, тел: +359988888286) вие давате осъзнато, изрично и недвусмислено  съгласие с описаната тук политика.  Кои сме ние: За насДанните и личната информация, предоставена доброволно и съзнателно от Клиенти/Купувачи устно (на живо или по телефон) или писмено/електронно, ще се използват (съобразно общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.) за законосъобразно управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Данни, информация и мнения от клиенти могат да бъдат използвани за подобрение на продуктовата гама, услуги и реклама на магазина (собственост на фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД), за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на фирмата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги , ненарушаващи и според Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. 
Видове данни, подлежащи на обработка/ препратки към други интернет сайтове
Този уебсайт (www.e-solar.bg) е собственост и се управлява от фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД. Освен това, този сайт може да съдържа препратки към други сайтове или такива на социални медии. Когато кликнете върху такава препратка към който и да е интернет сайт, молим, имайте предвид, че тези интернет сайтове имат собствена политика за поверителност на данните. За повече информация, молим, запознайте се с политиката на тези трети страни в областта на поверителността им. Има вероятност, когато посетите сайт с определено съдържание, можете да получите бисквитки от тези уебсайтове. Ние, от Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, не упражняваме контрол върху разпространението на тези бисквитки. Имайте предвид, че ние не можем да поемем каквато и да било морална или материална отговорност за сайтове, принадлежащи на трети лица. Данни, които получаваме за Вас, когато посетите сайта ни www.e-solar.bg:  IP адреса Ви (какво е IP адрес?); кой е интернет доставчика Ви; кой браузър използвате; кои интернет страници посещавате в нашият сайт; колко време сте прекарали в сайта ни; на коя дата сте го посетили.
Събиране и използване на лична и нелична информация
Когато предоставите лична информация, ние ще съхраняваме отговорно и ще работим с тази отнасяща се за Вас информация с цел да отговорим на Ваше запитване, поръчка, заявка за закупуване на стоки на изплащане, за маркетингови и пазарнопроучвателни цели, за обслужване на клиенти, анализ на данните за продажби и за връзка с Вас съобразно с Вашите предпочитания за контакт. За жалост, преносът на данни през Интернет не е напълно сигурен. Независимо, че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на тези данни на 100%, тъй като няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна. С цел защита на Вашите лични данни, молим, да имате предвид, че когато ни изпращате информация с Вашите данни, номера на банкови сметки или други поверителни лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за конкретния случай. Можем да се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение, по имейл или по телефона, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни.
Лични данни от деца
Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.
ВАЖНО! Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме с която и да е друга компания за нейна собствена / нерегламентирана в тези общи условия употреба, без предварително да Ви информираме или, ако е нужно, да поискаме вашето съгласие.  
За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Opencart plugins, Google Webmaster tools, Facebook, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред. За да оптимизираме този уебсайт по отношение на капацитета на системата, улесняването ви като потребители и предоставяне на полезна информация за нашите продукти и услуги, при поръчка ние автоматично събираме и съхраняваме информация в лог файлове. Те могат да включват Вашия Internet Protocol (IP) адрес, вида на браузъра и езиковите настройки, операционната система, доставчика на интернет услуги (ISP) и/или данни за дата и час. Това са стандартни статистически данни за използването на браузъри и интернет навиците на нашите потребители.
Накратко за какво ни е тази информация: Ние използваме тази информация, за да управляваме ефективно уебсайта, да научим повече за поведението на нашите потребители в уебсайта, да анализираме тенденции и да събираме демографски данни за нашите потребители/клиенти като цяло само при изявен интерес от тяхна страна към продуктите/услугите ни. Събраната информация може да бъде използвана от нашите представители за комуникация и маркетинг, например, за оптимизиране и усъвършенстване на изживяването на потребителя на сайта и предоставяне на по-привлекателни специални и конкретно за тях предложения и услуги и т.н. Ако използваме нелична информация заедно с лични данни, тази информация бива третирана като лични данни, докато е в комбинация с тях. 
Лични данни
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо или юридическо лице (субект на данни); такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор име, идентификационен номер (за физически лица - единен граждански номер / ЕГН, за юридически лица - ЕИК), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за законно предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които вие предоставяте при закупуване на продукт, когато е от разстояние, са: име, фамилия, имейл, телефон, адрес. Данните, които вие предоставяте при заявено желание за закупуване на даден продукт на изплащане или от името на юридическо лице, са: име, презиме, фамилия (за физически лица) | име на фирма (за юридически лица), ЕГН (за физическо лице) | ЕИК (за юридическо лице), адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адрес и телефонен номер), финансови/търговски данни. Една серия от данни са събрани в автоматичен модул, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; e-mail адрес; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с наш сътрудник/партньор.
Личните данни се обработват за целите на:
- сключване и изпълнение на договор за услуга, по който физическото или юридическото лице - клиент, за който се отнасят данните, е страна;
- за реализиране на законните интереси на администратора/обработващия данните във връзка с неговото изпълнение.
Личните данни, събирани и обработвани от администратора, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:
- лица, на които са възложени действия по: изработване, комплектоване и доставка на писмена кореспонденция с клиентите или всяка друга информация на администратора;
- органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави личните данни по силата на специална законова разпоредба.
Предоставянето на лични данни е доброволно и в случай на отказ да бъдат предоставени администраторът ще бъде в обективна невъзможност да изпълни (обработи и изпрати) изявеното от клиента желание за закупуване на продукт/услуга, когато е от разстояние. Ако клиентът желае да закупи съответен продукт, може да заповяда на място в магазина, където съответно ще му бъде издаден платежен документ/касов бон (без да се налага да предоставя каквито и да било свои лични данни).
ВАЖНО: Обработващият/Администраторът на лични данни НЯМА да събира, обработва или съхранява чувствителни лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, освен при условията на чл. 5, ал 2 от Закона за защита на личните данни. 
Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон или при дадено съгласие за обработка на лични данни, личните данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на администратора на лични данни или съответно от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията ЗЗЛД. Търговски партньори:  Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори за осъществяване на успешна покупко-продажба на заявения от Вас артикул. По принцип нашите доставчици на стоки/услуги също така са задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да ги използват или споделят по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това, нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме партньори, за да Ви съобщят новости или да Ви предоставят промоционални материали (ако има такива), включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД може да разкрие лични данни, за да: (1) се съобрази с приложимите закони, (2) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (3) се съобрази с наличните законови процедури, (4) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, клиентите, посетителите на сайта, служителите или обществото, (5) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (6) прилага правилата и условията на нашият уебсайт и (7) реагира в спешни ситуации.
Задължителният или доброволният характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на устни/писмени договорни отношения между Клиент/Купувач и Продавач, като евентуалният Ви отказ като Купувач да предоставите личните си данни би означавал отказ от Ваша страна да встъпите в договорни отношения и съответно да не можете да закупите определен продукт/услуга от разстояние (има определено законово изискване - не може да се състави финансов документ /фактура/ за покупка на стока без да се попълнят личните данни на Клиента в нея). 
Чрез извършване на поръчка за закупуване на определена стока/продукт/услуга и попълването на формуляри с лични данни от разстояние Клиентите/Купувачите декларират, че са съгласни необходимите лични данни да бъдат включени в базата данни на фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR, www.e-solar.bg, e_solar@abv.bg, тел: +359988888286, със седалище България, гр. Сандански, ул. „Башлийца“ 4, и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани и от партньори/трети лица, с които фирмата има отношения от всякакъв вид за своите търговски и законосъобразни цели (относно обработка на поръчки, изпращане на продукти, оферти, актуални промоции, информационни съобщения, за необходими вътрешнофирмени пазарни изследвания, следене на продажбени данни, вътрешни статистики, предложения за подобряване на предоставените качества на продукти/услуги и за създаване на нови характеристики, елементи, промоционални оферти и нови услуги. Фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД може да разкрие тази информация на нейните дистрибутори/дилъри/куриери/сътрудници и агенти, с които работи, при условията за поверителност, за извършване на определени законосъобразни дейности, без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на продукти, анализ на данни и информация, предоставяне на съдействие, съобщаване на информация по електронна поща, SMS и др. канали, проучвания и анализи на продажбите, следене на гаранционния срок на продуктите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си по закон. 
Фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД ще разкрие информация за лични данни, когато законът изрично ни позволява или за да защитим своите права, собственост и сигурност. Това включва и обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това Не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените в този документ. 
Използвайки имейл адрес e_solar@abv.bg Клиентите могат да:
– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не (веднъж на година);
– да получават информация за личните им данни, които се обработват;
– кой и как обработва личните им данни;
– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона или основателни причини, свързани с конкретната ситуация.
Цели за опериране с лични данни на клиента:
Търговска цел - успешно и ефективно извършване на продажба при заявено от клиента конкретно желание за закупуване на определен продукт/услуга;
Следене на продажбени данни; 
Предоставяне на данните на трети лица, упоменати в настоящите общи условия, като Клиентът по всяко време може да изиска информация на кого и с каква цел са били предадени личните му данни, напр. куриерски услуги и т.н. Повече за това можете да прочетете ТУК.
Информацията може да бъде съхранявана отговорно съобразно периода на гаранцията за конкретен артикул за срок до 10 (десет) години и бъдещо опазване и защита на интересите на фирмата.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани тук, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Ние ще унищожим вашите лични данни във възможно най-кратък срок. Ако съществуват върху хартиен носител, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв сигурен  начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат изтрити/унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.
В допълнение, Клиентът има правото да актуализира, коригира или изтрива/заличава данни в съответствие с правните разпоредби. 
Право на информация за вашите лични данни / Корекция, блокиране или изтриване
По всяко време вие можете да изискате информация за личните данни, съхранени за вас, източникът на данни, получателите на данните, цели на съхранението, както и физически и юридически лица, до които ние пренасяме вашите лични данни.
Право да оттеглите своето съгласие
Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време. Изтеглянето на вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработката базирани на вашето съгласие преди оттеглянето.
Промени в Политиката на Поверителност
Всички бъдещи промени в Политиката на Поверителност ще бъдат поствани на този уебсайт. Следователно вие трябва периодично да преглеждате тези промени в общите условия тук.
Как да се свържете с нас:
Ако имате някакви въпроси, коментари или изисквания, свързани с продукти или политиката на фирмата, можете да се свържете с нас на място в търговския обект, по имейл e_solar@abv.bg или директно на тел: +359988888286
Надзорни органи:
КЗЛД: https://www.cpdp.bg 
КЗП: https://www.kzp.bg/ 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
ПРЕДМЕТ
Със съгласието на Клиента/Купувача с тези условия и направена поръчка/покупка от разстояние, както и предоставянето на лични данни, настоящият документ представлява едновременно общите условия и условията на ползване на www.e-solar.bg, собственост на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, които уреждат правилата за използването на уебсайта www.e-solar.bg , както и (2) споразумението (устно или писмено) между продавача и клиента за покупко-продажба чрез информационния уебсайт www.e-solar.bg или физически (от търговския обект с адрес гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ 68), което ще има силата на договор – т.е. приемане на тези общи условия (при направена поръчка от разстояние и даване на съгласие за ползване на услугите и закупуване на продукт/и от страна на Клиента и предоставяне на лични данни на Администратора/обработващия лични данни за изпълнение описаните тук конкретните цели). С приемането Вие се се съгласявате вашите данни да бъдат използвани от страните, описани тук, за посочените цели и с вас да се свързват по споменатите канали. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени ни от Клиента.  
ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
1. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД (нар. „E-SOLAR" / „Собственик“ / „Ние“) е фирма, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, BG205855197, със седалище България, гр. Сандански, ул. „Башлийца“ 4, Тел: 0988888286, имейл e-solar@abv.bg 
2. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД администрира доменйна e-solar.bg , под формата на уебсайта www.e-solar.bg 
3. Можете да се свържете с Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR тук: магазин гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ 68, Тел: +359988888286, email e-solar@abv.bg
ДЕФИНИЦИИ
Клиент/Купувач – лице на или над 18 г., което е приело упоменатите тук условия за покупко-продажба от разстояние или на място от търговския обект..
Клиент – всяко физическо лице, което използва уебсайта www.e-solar.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави запитвания по имейл, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.
Продавач – Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR
Заявка – комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на стоки/услуги.
Продукт(-и) / Стока(-и) – всеки предмет на договор (устен или писмен като документ) за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача от разстояние или на място в търговския обект в гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ 68.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.
Съдържание:
• цялата информация на уебсайта www.e-solar.bg , която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавача.
Транзакция – действието от страна на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба, осъществявано по банков път.
Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
Общи положения
Ползвателят се съгласява с настоящите общи условия на Търговеца, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. Тези общи условия са задължителни за всички клиенти.
Всяко използване на уебсайта и услугите ни означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Общите условия могат да бъдат обновявани, допълвани и променяни едностранно, по свое усмотрение или ако те са нолежени по силата на влязъл в сила нормативен акт, както и структурата на Интернет страницата www.e-solar.bg , от Собственика - фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.
Във всеки един случай на промяна на общите условия Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в уебсайта www.e-solar.bg . В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на уебсайта при всяко негово ползване.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена на уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, се уточнява, че изображенията на продуктите могат да имат илюстративен и насочващ характер, съответно понякога доставените продукти могат да се различават от изображенията. Молим да попитате за такава информация преди да закупите определен продукт. Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт и може да не го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите да не отговарят на външния вид/цвят или т.н. на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, отговорността в случая е на официалния представител/вносител на Продукта, който предоставя и цялата информация за артикула, поместен тук.  
Характеристиките или цените на продуктите, описани в уебсайта, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти.
Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.
Уебсайтът www.e-solar.bg може да съдържа линкове към други сайтове. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 
Сключване на договор
Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи Продукт (когато е от разстояние) като направи Запитване/Поръчка по имейл или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД от негово име. Ние ще уведомим Клиента за регистриране на Поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, например. При всички случаи се уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на сътрудник на фирмата/ или SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане или е изпратен.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях. Повече за начините на плащане можете да откриете ТУК.
Политика за продажби
Достъпът до уебсайта с цел информиране и изпращане на конкретна заявка/запитване за продукт е позволен на всеки Клиент според общите условия тук. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на фирмата по какъвто и да е начин. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на уебсайта начини за контакт в раздел „Контакт с нас“ / „За контакти“. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта, за определен период от време. 
Всички цени на Продуктите на уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. 
В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от дадена банка. Същото важи и за транзакциите, които ние правим към Клиента, независимо дали правим това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.Затова ние препоръчваме на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания чрез банка, или за поръчките, платени с наложен платеж (освен ако няма изрично поет ангажимент от Продавача за поемане на такива такси или такси за доставка на дадения продукт). 
Използване на подизпълнители
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по закон и по договора за покупко-проджба (когато е от разстояние,), без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Купувачът се смята за уведомен, след като е се е запознал с условията, описани в този документ. Продавачът няма да носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
Право на интелектуална или индустриална собственост
Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на уебсайта, са собственост на фирмата. Собственикът Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта www.e-solar.bg, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии и отношения от всякакъв вид или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.