**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Инструкция за соларни системи

Ръководство за експлоатация на

Контролер за соларна система (отворена) за топла вода, модел М8

Всичко в изображенията!!!    Линк РЪКОВОДСТВО (кликни тук): 

Телефон за връзка с нас: 0988 888 286

Слънчев бойлер отворена система 120 литра  

Слънчев бойлер отворена система 150 литра

Слънчев бойлер отворена система 200 литра

С възможност за разсрочено плащане. Сигурна доставка до цялата страна. Пълен комплект за монтаж!

Facebook: E-Solar - Пелетни камини, слънчеви бойлери 

Функции на контролера

Включване и изключване по график ~ Тест при включване ~ Предварително зададено ниво на водата ~ Предварително зададена температура ~ Ръчно включване на нагревателя ~ Ръчно пълнене ~ Определяне на ниво за пълнене~ Контрол по температура за пълнене ~ Ограничаване нивото вода – горно и долно ниво ~ Противопожарна защита на нагревателя ~ Максимално и минимално ниво на водата ~ Максимална и минимална температура ~ Интелигентен режим ~ Защита от прегряване ~ Аларма за недостиг на вода ~ Защита от протичане ~ Защита на тръбите ~ Отопление с постоянна температура

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Ел. захранване – 220V

2. Ел. консумация - ~ 5W

3. Точност на измервана температура – 2°C

4. Обхват на измервана температура – 0°C -110°C

5. Измервани нива на водата – 5нива

6. Управление на водна помпа -500W

7. Управление на нагревател – 1500W

8. Информация за утечка на ток <10 mA/0,1s

9. Информация за електромагнитен клапан – DC12V за налягане или без

Клапан под налягане – 0.02Mpa-0.8Mpa за директно захранване с вода

Клапан без налягане – 0.0Mpa

ФУНКЦИИ

1. Показване на точен час

2. Тест при включване – Кратък тон при включване показва режима на работа на контролера – с или без звук

3. Горно ниво на пълнене с вода – 50%, 80%, 100% - пълненето с вода ще спре, когато се достигне зададеното ниво

4. Долно ниво на водата – 20%, 50%, 80%, 100% - контролера ще стартира пълнене на системата, когато се достигне зададеното ниво

5. Задаване на минимална и максимална температура за загряване на водата – 30°С-80°С

6. Соларния контролер показва в реално време актуална температура на водата и нейното ниво във водосъдържателя.

7. При недостиг на вода или изпразване на системата ще се включи звуков сигнал 8пъти и ще свети 20% (BEEP TONE)

8. Когато системата достигне 100% ниво на водата, ще чуете звуков сигнал 4 пъти (BEEP TONE) и пълненето ще спре

9. Пълнене по зададено ниво на водата – Когато нивото на водата спадне до зададено минимално количество – пълненето ще стартира автоматично след 15 мин. до зададено максимално ниво на водата

10. Ръчно допълване с вода – когато желаете ръчно допълване на системата с вода, можете да го направите като натиснете WATERING, за да започне пълнене на системата до зададеното ниво на водата. Ръчно пълнене с вода няма да стартира ако системата е пълна на 100%. Можете да прекратите пълненето по всяко време с повторно натискане на бутон WATERING.

11. Пълнене с вода по температура – Когато воднияt резервоар НЕ е пълен на 100% с вода и температурата на водата в него е по-висока от максимално зададената, системата автоматично ще допълни вода до достигане на зададената температура.

12. Чувствителност на дисплея -HH – висока, LL-ниска

13. Пълнене на вода по зададено време – Можете да зададете 3 времеви диапазона за пълнене на системата с вода. Първа времева зона е фабрично зададена на 9:00 сутринта. Втора и трета времеви зони са настроени на 24:00. Ако останат на 24:00, значи, че тази функция е изключена.

14. Допълване с вода в режим на слабо налягане или липса на вода – Ако системата засече слабо налягане или липса на вода, ще се включи режим за слабо налягане и системата ще пробва автоматично да пълни с вода водосъдържателя на всеки 30 мин. След 3-тия опит контролерът ще спре.

15. Защита от експлозия при прегряване – Когато водата в резервоара достигне 95°С и нивото на вода е 20% ВСИЧКИ функции на контролера ще се заключат освен ръчно допълване докато температурата не спадне на 90°С, за да се предотврати избухване на вакуумните тръби, когато постъпи студена вода.

16. Задаване на времеви зони за загряване на водата – 3 времеви диапазона. 1-ва зона е зададена фабрично на 17:00ч, втора и трета времеви зони са настроени на 24:00. Ако останат на 24:00, значи, че тази функция е изключена

17. Ръчно загряване на водата – ако температурата в резервоара е по-ниска от предварително зададената, потребителят може да стартира ръчно нагревателя до достигане на зададената температура, след което ще се изключи. Ако температурата в резервоара е по-висока от зададената, няма да можете да стартирате ръчно допълнителния нагревател.

18. Задаване на постоянна температура – Когато температурата спадне на долна температурна граница, нагревателят автоматично ще се включи до достигане на желаната температура, след което ще се изключи.

19. Защита от прегряване 1 – Когато е активирана функция за нагряване и нивото на водата е по ниско от 50%, първо системата ще се допълни до 50% и след това ще се включи нагряването.

20. Защита от прегряване 2 – Ако на втория час от загряването на водата температурата не се е покачила с поне 3°С, контролерът автоматично ще спре нагревателя. (изключение е само при функцията задаване на постоянна температура)

21. Функция двойна тръба – При стартиране на тази функция когато използвате водата от системата няма да работят функциите загряване и забавено пълнене

22. Интелигентен режим – В 3:00 ч. системата се допълва до 50%, в 4:00ч нагревателят се включва до достигане на 50°С, за да може потребителят да има гореща вода, когато се събуди. В 9:00 ч. системата се допълва с вода до 100%. Ако в 17:00 ч. температурата в резервоара е по-ниска от 55°С, нагревателят ще се включи до достигане на 55°С, за да може да се гарантира на потребителя, че ще има гореща вода през вечерта.

23. Настройките на този режим са фабрично зададени и всички останали функции не работят, ако този режим е активен.

24. Защита от ел. утечка – Ако има „теч“ на напрежение, на контролера ще се покаже LD, което значи, че има теч по системата (ел. нагревател, водна помпа), след проверка можете да рестартирате системата като натиснете произволен бутон.

25. При спиране на ток параметрите се запазват.

КАК ДА ОПЕРИРАТЕ С КОНТРОЛЕРА?

1. Натиснете „SET/RESET“ бутона, за да влезнете в настройките

2. ЕКРАН 1 – Часът мига – натискане на или  , за да настроите часа (0-23), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

3. ЕКРАН 2 – Минутите мигат - натискане на  или  , за да настроите часа (0-59), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

4. ЕКРАН 3 – Температура на водата мига -  (upper limit) светва – натиснете  или  , за да настроите горна граница на температурата за загряване на водата (от 30°C до 80°С), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

5. ЕКРАН 4 - Температура на водата мига -   (lower limit) светва – натиснете  или  ,за да настроите долна граница на температурата за загряване на водата (от 30°C до 80°С) , след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

6. ЕКРАН 5 – Часът мига (Timing heating)1 свети - натиснете  или  , за да настроите време за включване на нагряването 1 (0-24ч), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

7. ЕКРАН 6 - Часът мига (Timing heating)2 свети - натиснете  или  , за да настроите време за включване на нагряването 2 (0-24ч), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

8. ЕКРАН 7 - Часът мига (Timing heating)3 свети - натиснете  или  , за да настроите време за включване на нагряването 3 (0-24ч), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

9. ЕКРАН 8 – Нивото на вода свети (upper-limit), натиснете  или  , за да настроите горна граница за пълнене на резервоара с вода (50%, 80%, 100% са възможностите), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

10. ЕКРАН 9 - Нивото на вода свети (lower-limit), натиснете  или  , за да настроите долна граница за пълнене на резервоара с вода (20%, 50%, 80%, 100% са възможностите), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

11. ЕКРАН 10 – Температура на водата свети (upper limit), натиснете  или  , за да настроите горна граница на температурата на водата в резервоара (30°С-80°С), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

12. ЕКРАН 11 - Температура на водата свети (lower limit), натиснете  или  , за да настроите долна граница на температурата на водата в резервоара (30°С-80°С), след което натиснете „SET/RESET“, за да запаметите и преминете към

13. ЕКРАН 12 – Всички нива светят (sensitive мига), натиснете  или  , за да настроите (LL – за слаба чувствителност или HH – за висока чувствителност)

ЗАБЕЛЕЖКА: HH се използва при зони с по-висока влажност!

ЗАБЕЛЕЖКА: В intelligent mode потребителят може да настройва само 1-ви, 2-ри и 12-ти екран.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

1. При натискане на бутон HEATING – стартирате или спирате ръчно функцията за загряване на водата.

2. При натискане на бутон HEAT PRESERVATION - стартирате или спирате ръчно функцията за защита от прегряване.

3. При натискане на бутон WATERING - стартирате или спирате ръчно функцията за допълване на вода.

4. При натискане на бутон SET за 3 сек. – връщате фабрични настройки. Звуков сигнал потвърждава за успешно направено действие.

5. При натискане на бутон HEATING за 3 сек - стартирате или спирате ръчно функцията за загряване по постоянна температура

6. При натискане на бутон HEAT PRESERVATION за 3 сек - стартирате или спирате ръчно функцията intelligent mode

7. При натискане на бутон WATERING за 3 сек - стартирате или спирате ръчно функцията за двойна тръба.

ИНСТАЛАЦИЯ НА КОНТРОЛЕРА

Схема на свързване

1. Отворете капака в долната част на контролера

2. Направете връзките както е показано на схемата

3. Свържете захранването най-накрая

4. Затягайте връзките добре   

СИМПТОМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Контролерът НЕ прави тест при

старт, няма информация на екрана или екранът дава грешни данни

Ниско напрежение или слаба връзка

Проверете напрежението и връзките

Екран - - °С, нивата 20% и 100% светят

Нивомерният сензор не е добре свързан, поставен на

грешното място или повреден от гръмотевици.

Проверете местоположението на сензора или заменете с нов

Бавно или никакво пълнене с вода

Филтърът на клапана е задръстен, слабо налягане на

водата или липса на вода, прекъсване на захранването

на клапана или счупване на вакуумна тръба

Почистете филтъра, проверете налягането на водата, проверете захранването на

клапана, заменете счупената тръба

Светлината за ел. загряване на

водата свети, но температурата не се покачва.

Ел. нагревател има термо защита или е повреден

Намалете температурата и ако не тръгне – заменете нагревателя


 Телефон за връзка с нас: 0988 888 286Напишете отзив

  • Наличност: В наличност
  • Обадете се за цена

Подобни продукти

Термопомпен пакет

Термопомпен пакет

Обадете се за цена

Термопомпи Di Calore

Тагове: Инструкция, за, соларни, системи, слънчеви, бойлери, термосифон, Ръководство, за, експлоатация, на, Контролер, за, соларна, система, за, топла, вода, модел, М-7, Di Calore.